Kodėl nešnekame apie kitus virusus? Kai pagalvoji, kad virusas yra bet kokia negyva programa kuri skleidžiasi per kitus. Nuo kompiuterių virusų, iki Markso komunizmo viruso, iki kūno sveikatos viruso, mus paveikia nesuskaičiuojamai daug virusų kiekvieno gyvenime. Ar negali būti, kad mums, kaip skruzdėlėms, trūksta perspektyvos norint žinoti ar vaikštom aplink vamzdį ar ant kalno?

Image for post
Image for post

Virusas, kaip ląstelių arba kompiuterio programa – neturi moralės. Gėris, blogis, egzistuoja mūsų galvoj o virusui vienintelis prioritetas – skleistis toliau. Tačiau nepyk ant jo – nereikalingai kankinsi save.

Kaip su Korona, mes nematom kai mus pagauna virusas iki kol jie exponentiškai padidėja. Šie virusai dažnai subliminaliai modifikuoja mūsų perspektyvą, o tada ir gyvenimą, be pastebėjimo. Klausimas – kurie virusai slepiasi priešais mūsų akis? …

About

Marius Miliunas

Stoic Traveler, Permaculture enthusiast – World Citizen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store